Actualizentral Institute (AZI) 

“สถาบัน AZI มุ่งออกแบบชีวิต และสร้างธุรกิจชั้นสูงระดับโลก”

 

1. รู้จักกับสถาบัน

Actualizentral Institute (AZI: เอ ซี ไอ) เป็นสถาบันที่มุ่งสร้างกระบวนทัศน์เพื่อการสร้างชีวิต และธุรกิจเพื่อทางรอดให้กับผู้คนให้สามารถอยู่ได้ในยุคแห่งบริบท หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน (Uncertain context) ซึ่งสถาบัน AZI ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลภายใต้บริษัทโดยใช้ชื่อว่า  “Actualizentral Company Limited” สถาบันฯ เป็นองค์กรเอกชนที่มุ่งให้ความรู้ และแนวทางให้แก่มวลมนุษยชาติ ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากยุคก่อนหรือปัจจุบัน โดยไม่เน้นการศึกษาเพื่อแค่จบการศึกษาแล้วไปสมัครงาน แต่ทว่าสถาบันกลับมุ่งสร้างให้คนทุกคนสามารถ “ ออกแบบชีวิตของตัวเอง ” โดยมีหลักการพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างชีวิต รวมถึงการสร้างธุรกิจเพื่อทางรอด รูปการศึกษาของสถาบันจึงเป็นรูปแบบการศึกษา “ตามอัธยาศัย” โดยสร้างอิสระทางความคิด และสร้างคนทุกคนให้เป็นนักทดลองชีวิต สามารถออกแบบชีวิตตนเองได้ สร้างชีวิตเองได้เพื่อให้เกิดความสุข และหลุดจากวงโคจรแบบเดิมที่ทำงานโดยใช้แรงงานและเวลาแลกเงินเท่านั้น รวมถึงยังสามารถสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติในแบบ Global Mindset ซึ่งทุกคนต้องมี โดยสถาบันจะสร้างท่านให้เปลี่ยนตัวเองให้พร้อม ให้เป็น โดยมีช่องทาง (Channel) และทางเข้าสู่โอกาส (Gateway) ให้กับท่านหากท่านพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากทั้งหมดที่กล่าวมาจึงเป็นที่มาของชื่อบริษัท Actualizentral ที่มุ่งเน้นให้คนทุกคนไปถึงจุดความสุขแบบสันติสุขนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ ผู้ก่อตั้งคือ คุณพฤสณัย มหัคฆพงศ์ หรือ อาจารย์พี่แป๊ก หรือ อาจารย์ Patrick ผู้ที่ประสบความสำเร็จธุรกิจในระดับโลก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสถาบัน AZI และยังเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมทางการศึกษา ของ ศูนย์พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติ (International Innovative Business Development Center: IIBD) คณะบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นับว่าเป็นคนไทย….ที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่ง……..และเก่งในระดับโลกซึ่งเป็นผู้มี Model ทางความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า การที่มนุษย์ทั่วโลกรวมถึงคนไทยจะมีชีวิตอย่างสันติสุข (Peaceful) โดยมีความสุขในชีวิต (Happy Life) จะต้องหลุดจากระบบความคิดแบบเดิมคือ Fixed Mindset สู่การคิดแบบ Growth Mindset และที่สำคัญต้องเข้าใจว่าโลกได้เปลี่ยนไปสู่บริบทแบบใดแล้วเราจะออกแบบชีวิตและสร้างชีวิตหรือแม้แต่ธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทนั้นได้อย่างไร

คุณพฤสณัย มหัคฆพงศ์ หรือ แป๊ก ได้กล่าวไว้ว่า “ ผมจะปลุกพลังเด็กไทยให้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ระดับโลก และเป็นเศรษฐีตั้งแต่อายุยังน้อย”

2. จุดเริ่มของสถาบัน AZI  

อาจารย์แป๊ก ได้กล่าวว่า “ตนได้มาจากครอบครัวสองแบบ โตมาแบบคนชั้นกลางล่าง ดูเหมือนมีตังค์แต่คนที่มีตังค์คือ ก๋ง โดยทุกครั้งที่ไปบ้านเพื่อนเริ่มเห็นความแตกต่างของฐานะ เห็นสิ่งแวดล้อม กระบวนทัศน์กว้างขึ้น การเรียนก็ไม่ค่อยดี ไปต่างประเทศ ใช้ชีวิตเละเทะ เรียนจบมาทำธุรกิจผัก Hydroponic ตั้งแต่อายุ 23 แต่นอนวันละ 4 ชม ทำงานหนักมาก มีปัญหาหุ้นส่วน จุดเปลี่ยนคือ เจ๊งผัก เจอ แอมเวย์ มีโอกาสทำงานกับฟีฟ่า Alibaba  เสียดายที่ควรรู้ตั้งแต่เด็ก  ด้วยเหตุนี้จึงได้มาเจออาจารย์ ดร.กฤษณะ และได้คุยสิ่งที่ปรารถนาในใจที่อยากทำด้านการศึกษา และเริ่มก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างทางรอดให้คนอื่นได้สำเร็จได้ตั้งแต่ยังเด็กนั่นเอง”

 

จากเจตนารมณ์ของประธานสถาบัน AZI จึงทำให้ตัดสินใจเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ บุหลัน นักวิชาการด้านการศึกษา และที่ปรึกษาธุรกิจด้านวัตกรรม และ OKRs-ตามแนวทางของ Google ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการการศึกษา และที่ปรึกษาธุรกิจทั้งไทย และต่างประเทศกว่า 15 ปี มาเป็นผู้บริหารสถาบันในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน AZI เพื่อวางทิศทาง ยุทธศาสตร์ รวมถึงการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและคุณภาพโดยคำนึงเอกลักษณ์ในแบบ AZI

 

  ด้วยเหตุนี้ จึงได้นำความมุ่งมั่นนั้นมาสู่การตั้งสถาบันดังกล่าวโดยปราถนาที่จะสร้างคนให้ “มีศิลปะการสร้างชีวิต และการสร้างธุรกิจชั้นสูง” โดยเชื่อว่าผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้จะมี วิธีคิดระดับโลก สามารถออกแบบชีวิตได้อย่างถูกต้อง สร้างชีวิตเป็นและขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองไปสู่ระดับโลกได้

 

สถาบันดังกล่าวนอกจากมุ่งสร้างคนให้มีสมรรถนะระดับโลกแล้วยังได้สร้างช่องทาง และประตูสู่ระดับโลกให้ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบ (Channel and Gateway) สู่องค์กรระดับโลก เพราะสถาบันมีความเชื่อว่าหากคนที่จะสำเร็จในระดับโลกได้นอกจากมีความสามารถสูงแล้วไม่พอต้องมีช่องทาง และประตูเข้าอย่างถูกต้อง ดังนั้นภาคีที่สถาบัน AZI จะทำความร่วมมือจะประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำ บริษัทเอกชนชั้นนำระดับโลก อาทิ IBM , Alibaba, Google และอื่นๆมากมายทั่วโลก 

 

สถาบัน AZI นับได้ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประเทศไทยและโลกอย่างแท้จริง ในเรื่องการพัฒนามนุษย์ยุคใหม่ที่นอกจากสำเร็จในธุรกิจแล้วต้องเสร็จด้วยถึงจะมีชีวิตที่มีสันติสุข ดังนั้นสถาบันจึงเป็นเหมือนเรือโนอาที่นำพามนุษย์หลุดพ้นจากการจมลงในมหาสมุทรแห่งยุคความไม่แน่นอน แล้วไปสร้างชีวิตแบบผาสุกได้อย่างมีรูปแบบ และปฏิบัติได้จริงจนเกิดผลลัพธ์ “สถาบันเป็นเสมือน Pipe Line ทางรอดเพื่อมวลมนุษยชาติในยุคศตวรรษ 21”

สถาบัน AZI มีสโลแกนว่า

“New education gateway to new global landscape”

 

3. วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำด้านการให้ความรู้ด้านการออกแบบ และสร้างชีวิตของมนุษย์สู่ช่องทางและประตูสู่โลกยุคใหม่

 

4. พันธกิจ (Mission)

1.สร้างการเรียนรู้ และปฏิบัติผ่านโมเดลทางความคิด (Thinking Model) โดยการ Re-Thought ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในรูปแบบของคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลก

2.สร้างให้ผู้เรียนสามารถสร้างโมเดลธุรกิจในโลกยุคใหม่ (Business Model) ที่ทำให้คนเป็นเศรษฐี

3.สร้างหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้สามารถมีศาสตร์ และศิลป์ในการสร้างชีวิตและธุรกิจชั้นสูงระดับโลก

4.สร้างเครือข่ายร่วมมือการสร้างร่วมกับภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งในระดับชาติ และระดับโลก

 

 

5. คณะผู้บริหารสถาบัน

  • ประธานสถาบัน : คุณพฤสณัย มหัคฆพงศ์ 
  • ผู้อำนวยการสถาบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ บุหลัน
  • รองผู้อำนวยการสถาบัน: ดร.สกุล เกียรติจิรวิรัตน์
  • อาจารย์ฝ่ายบริหาร และงานวิชาการ: อาจารย์ ปริณุต รัตนนิยมพันธ์

 

6. คณะที่ปรึกษาสถาบัน

1. ศาสตราจารย์.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์: ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้าน DNA และ Wellness

3. อาจารย์ ดร.ลักษมณ สมานสินธุ์   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอุดมศึกษาระหว่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

4. ศูนย์พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติ (International Innovative Business Development Center: IIBD) คณะบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

 

7. ยุทธศาสตร์ของสถาบัน

  • ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovative Leaning) กับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในรูปแบบของคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลก
  • ยุทธศาสตร์การสร้างนวัตกรรมธุรกิจผ่านโมเดลธุรกิจในโลกยุคใหม่ (Business Model) ที่ทำให้คนเป็นเศรษฐี
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้สามารถมีศาสตร์ และศิลป์ในการสร้างชีวิตและธุรกิจชั้นสูงระดับโลก
  • ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายร่วมมือการสร้างร่วมกับภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งในระดับชาติ และระดับโลก

 

8. เป้าหมายด้านพัฒนาหลักสูตรอบรมของสถาบัน AZI

AZI มีเป้าหมายที่จะเสนอหลักสูตรอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 3 หลักสูตรใหญ่ ในปี 2020 ซึ่งประกอบด้วย

1. หลักสูตร “ศิลปะการสร้างชีวิต และการสร้างธุรกิจชั้นสูง” (The Art of Life & Business in High Level) โดย สถาบัน AZI ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รวมทั้งมีการศึกษาดูงานในบริษัท Tech ชั้นระดับโลก โดยผู้เรียนจบคอร์ดดังกล่าวสถาบันถือว่าท่านได้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น แต่การประเมินที่แท้จริงสถาบันได้ให้เวลาผู้เรียน 1 ปีในการสร้างลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางและแนวคิดจากหลักสูตรแล้วนำไปสร้าง “ผลประกอบการชีวิต” และหลังจากนั้นให้นำผลงานดังกล่าวมายื่นกับสถาบันเพื่อเข้าร่วมกับ “AZI Future Club” ซึ่งเป็น Education Gateway ของผู้จบสถาบัน AZI อย่างแท้จริง

 

2. หลักสูตร “แนวคิดชีวิตและธุรกิจสำหรับคนวัยทีนในยุคศตวรรษที่ 21” (Life & Business Concept in 21st century for teen) โดย สถาบัน AZI ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นหลักสูตรเพื่อสร้าง และพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้สามารถพัฒนา Mindset รวมถึงมีแนวทางการสร้างชีวิต และสามารถสร้างธุรกิจตั้งแต่วัยรุ่นซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มยุคใหม่ที่การสร้างชีวิต และการสร้างธุรกิจไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วถึงจะทำได้ หลักสูตรนี้จึงนับว่าเป็นมิติใหม่ของการศึกษาในด้านการเรียนการสอน และพัฒนาวัยรุ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างแท้จริง

 

3. หลักสูตร “CEO in the new global landscape” ซึ่งเน้น Big Data Analytics & AI for Business ที่ผู้บริหารยุคใหม่ควรทราบ และควรปรับตัวให้ทันโดย สถาบัน AZI ร่วมพัฒนาหลักสูตรและอำนวยการเรียนการสอนกับ ศูนย์พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติ (International Innovative Business Development Center: IIBD) คณะบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งจะมีวิทยากรจากบริษัท Tech ชั้นนำระดับโลกมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจได้

 

Loading...